Gió.

Gió.

Post 1

Gió.com

Mình tên là Phong. 22 + 1 Hâm mộ IU Thích biển.

Đang làm.

Thêu vi tính Anh Xuyến Founder - Business Development Manager - Embroidery Designer - Nhậu-er Nov 2017 - Now Ghé qua →

BLVCK Saigon Founder - Owners - Designer 12/2019 - Now Ghé qua →

ANONYMOUS.VN Writer - Hắc-er (do da hơi đen) 4/2020 - Now Ghé qua →

Đang dùng

Github →

gio-tag.pdf