Gió.

Gió.

  • Mình tên Phong.
  • 22 + 1
  • Hâm mộ IU
  • Thích biển, màu đen, và cà phê.

Source

Follow Me

Connect

Email

Gió. Project Icon

Projects của Gió.

Gió. Bài viết Icon

Những bài viết của Gió.

Bài viết của Gió.

Blog.Gió.com

Gió. Blog

Một trang khác được mình xây dựng để tổng hợp tất cả những bài viết. Xây dựng trên một mã nguồn mở dành cho Blog và tối ưu giao diện đọc.

Gió. Database Icon

Database của Gió.

Database của Gió.

Database.Gió.com

Gió. Database

Một trang Notion dùng để lưu trữ và download nhanh những thứ mình cần. Có thể có một vài cái hay bạn cần.