Gió.

Gió.

  • Mình tên Phong.
  • 22 + 1
  • Hâm mộ IU
  • Thích biển, màu đen, và cà phê.

Spotify Now Playing

Bạn muốn nghe nhạc không? Nghe cùng mình.

Spotify Now Playing
Gió. Project Icon

Projects của Gió.

Gió. Bài viết Icon

Những bài viết của Gió.

Bài viết của Gió.

Blog.Gió.com (being Developed ... Coming soon)

Gió. Blog

Một trang khác được mình xây dựng để tổng hợp tất cả những bài viết. Xây dựng trên một mã nguồn mở dành cho Blog và tối ưu giao diện đọc.

Gió. Database Icon

Database của Gió.

Database của Gió.

Database.Gió.com

Gió. Database

Một trang Notion dùng để lưu trữ và download nhanh những thứ mình cần. Có thể có một vài cái hay bạn cần.